Så går en synundersökning till hos Synoptiks optiker

Synen ändras med tiden och det är bra att göra regelbundna synundersökningar. Synoptiks synundersökningar görs av leg. optiker och tar ca 30 min.

Synoptiks synundersökningar, under samlingsnamnet Syna Ögat™, visar ingående hur ditt öga mår och ger oss en chans att upptäcka förändringar i tid.

Synoptiks synundersökningar är utökade till att omfatta fler delar än en vanlig synundersökning. Med hjälp av den senaste tekniken ingår alltid fotografering av ögonbotten, tryckmätning och synfältsmätning. De rekommenderar att man gör en synundersökning minst vartannat år, för att optikern ska kunna hitta förändringar i ögat i tid.

Synundersökning hos Synoptik steg-för-steg

När du gör en synundersökning hos Synoptik inkluderas alltid, förutom den vanliga synundersökningen, tester för att undersöka förändringar i näthinnan, blodkärlen i ögat samt synnerven. Du får en bild tagen med en ögonbottenkamera, vilket ger en mycket detaljerad bild på hur ditt öga ser ut inuti. Dessutom mäts ditt synfält med en synfältsmätare och en tryckmätare mäter trycket i ditt öga.

Ögonbottenfoto

De tar en digital bild med en ögonbottenkamera, som ger en mycket detaljerad bild på hur ditt öga ser ut inuti. Ögonbottenbilder sparas digitalt med din journal och gör så att man kan jämföra och följa upp eventuella förändringar över tid.

Tryckmätning

De mäter trycket i ögat med en tryckmätare för att kontrollera att trycket inte ligger för högt.

Synfältsmätning

Med hjälp av en synfältsmätare mäts ditt synfält som talar om hur din näthinna fungerar.

Autorefraktion/ förmätning

Med hjälp av en syndator görs en förmätning som ger ett preliminärt besked om vilka styrkor som krävs för att du ska se bra på långt håll.

Synundersökning

I synundersökningsrummet undersöks vilka styrkor du behöver för att se bra på långt och nära håll. De mäter upp dina tidigare glasögon och kontrollerar hur du ser med din befintliga korrektion och hur du ser utan hjälpmedel (fri visus). De mäter pupilldistans, ögonens rörelsefunktion, pupillreflexer samt kontrollerar förekomst av eventuell skelning.

Dialog och rekommendation

Synoptik går igenom din ögonhälsa, dina behov och önskemål. Utifrån resultaten och dialogen ger Synoptiks optiker råd och rekommendationer om vilka lösningar som passar just dina behov. Du får sedan känna på din nya glasstyrka under mer naturliga former med glas i en provbåge. Du kan gå omkring, läsa och titta på olika avstånd.

När du känner dig helt nöjd, då är Synoptik också nöjd.

Ta del av Synoptiks förstärkta erbjudande under juni – 30% rabatt på kompletta glasögon och just nu gratis synundersökning alla vardagar i samband med köp.

Nyhetsbrev

Jag vill gärna få nyhetsbrev från PRO Mervärde om medlemserbjudanden och förmåner.


Nyhetsbrev