Husdjursansvar i Norden

Husdjursansvar i Norden har tagit fram en bred och allmän utbildning om Kynologi, det vill säga ”läran om hunden”. Utbildningen riktar sig mot både blivande och befintliga hundägare och vi tror stark på att det är betydligt viktigare att utbilda hundägaren än vad det är att testa/pröva hunden. Alla hundar är olika och kravet om kunskap ska ställas mot hundägaren, inte hunden. Webbutbildningen är framtagen av några av Sveriges främsta hundexperter och veterinärer och lutar sig mot de lagar och regler som gäller kring ansvarsfullt hundägande. Utbildningen bygger på etologiska grunder och inte tekniker och metoder. Det är frivilligt att utbilda sig och syftet med utbildningen är att inspirera och utbilda hundägare och den ska vara tillgänglig för alla

PRO Mervärde – Förmåner från Pensionärernas Riksorganisation

PRO Mervärde samarbetar med Entercard Group AB som är ansvarig utgivare av betal- och kreditkortet PRO Mervärde Mastercard. PRO Mervärde Mastercard är ett kreditkort speciellt framtaget för dig som medlem i PRO. Kontaktuppgifter till Entercard samt för frågor gällande ditt PRO Mervärde Mastercard: Tel: 0771 94 94 00. Besöksadress (ej kundmottagning): Entercard Group AB, Klarabergsgatan 60, 105 34 Stockholm, Sverige.

Vid frågor om de övriga medlemsförmånerna kan du maila till mervarde@lo.se eller info@pro.se alternativt ringa PRO på telefonnummer 08-701 67 00.

Cookies | Integritetspolicy